SMES3103

Teknik Komputeran

 

        Nota awal disediakan oleh:

    Prof. Wan Ahmad Tajuddin Wan Abdullah ( 2002)

 

Senibina komputer

Teori komputeran

Sistem operasian

Struktur data dan algoritma

Bahasa komputer

Pangkalan data

Kejuruteraan perisian

Pengiraan berangka, Simulasi

Kepintaran buatan

Manipulasi simbolan

Grafik komputer

Pemprosesan imej

Antaramuka komputer-manusia

Realiti maya

Pemprosesan isyarat

Komunikasi data dan rangkaian komputer

Internet

Keselamatan data

Pemprosesan selari dan teragih

 

 

 

kembali ke perihalan kursus SMES3103